Pazartesi, Nisan 08, 2019

Simon And Garfunkel - The Sound of Silence Lyrics

  Hiç yorum yok

Simon And Garfunkel The Sound of Silence Türkçe Çeviri

- Türkçe

Hello darkness, my old friend 
- Merhaba eski dostum karanlık 
I've come to talk with you again 
- Seninle tekrar konuşmak için geldim 
Because a vision softly creeping 
- Çünkü ahmakça sürünmenin önsezisi 
Left its seeds while I was sleeping 
- Tohumlarını bıraktı ben uyurken 
And the vision that was planted in my brain 
- Ve beynimde aşılanmış olan vizyon 
Still remains within the sound of silence 
- Sükutun sesinde hala duruyor 

In restless dreams I walked alone 
- Huzursuz rüyalarda yalnız yürüdüm 
Narrow streets of cobblestone 
- Parke taşlarından oluşan dar sokaklarda 
'Neath the halo of a streetlamp 
- Sokak lambasının halesinin altında 
I turned my collar to the cold and damp 
- Yakamı soğukluk ve kedere çevirdim 
When my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night 
- Gözlerim geceyi ayıran neon ışığının flaşından saplandığında 
And touched the sound of silence 
- Ve sükutun sesine temas ettiğinde 

And in the naked light 
- Ve çıplak ışıkta 
I saw ten thousand people, maybe more 
- On bin insan gördüm, belki daha fazla 
People talking without speaking 
- Ses çıkarmadan konuşan insanlar 
People hearing without listening 
- İşiten ama dinlemeyen kişiler 
People writing songs that voices never share
- Seslerin hiç katılmadığı şarkılar yazan insanlar 
No one dare 
- Kimse cüret etmiyor 
Disturb the sound of silence 
- Sükut sesini rahatsız etmeye 

"Fools," said I, "You do not know 
- 'Aptallar' dedim 'Bilmiyorsunuz 
Silence like a cancer grows 
- Suskunluk kanser gibi büyüyor 
Hear my words that I might teach you 
- Dinleyin sözlerimi, belki size öğretebilirler 
Take my arms that I might reach you" 
- Uzanın kollarıma, belki size ulaşabilirler 
But my words like silent raindrops fell 
- Fakat sözlerim sessiz yağmur damlalar gibi düştüler 
And echoed in the wells of silence 
- Ve sükutun dalgalarında yansıdılar 

And the people bowed and prayed 
- Ve insanlar boyun eğdiler ve dua ettiler 
To the neon god they made 
- Kendi yaptıkları neon tanrıya 
And the sign flashed out 
- Ve işaret aniden öfkelendi 
Its warning in the words that it was forming 
- Uyarısı kurduğu cümlelerde 

And the sign said, "The words of the prophets 
- Ve alamet dedi ki 'Peygamberlerin sözleri 
Are written on the subway walls and tenement halls 
- Tünel duvarlarında ve evlerin koridorlarında yazıyorlar 
And whispered in the sounds of silence" 
- Ve sükutun sesinde fısıldandılar. ''


Eğer bu yazıyı beğendiyseniz aşağıdaki butonlar ile paylaşabilirsiniz.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder